Zväz spracovateľov dreva SR

Zechnológie ZSDSR
Výroba dreveného nábtyku
previous arrow
next arrow
Slider

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR)

Sme dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. ZSD SR je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ABF Slovakia – Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva

Viac dreva do života

inšpirujte sa výrobkami z dreva

Drevo – strategická surovina

Drevársky priemysel v súčasnosti nemá na Slovensku honosné postavenie automobilovej výroby, nevedú sa o ňom ekologické debaty ako o energetike, chýba mu reklamná kampaň, akú majú chemické výrobky a podľa niektorých si nevyžaduje strategické riešenia, ako napr. strojárstvo. Napriek tomu drevársky a nábytkársky priemysel na Slovensku existuje a je viac ako potrebný.

Čítaj ďalej...

Lesy a umne využité drevo, ktoré lesy neustále produkujú, sú základom aj pre rozvoj drevospracujúceho priemyslu, ktorý môže byť pre slovenskú ekonomiku strategický. V ZSD SR venujeme tejto téme veľa
pozornosti a sme presvedčení, že zvýšením spotreby dreva v Slovenskej republike a zameraní sa na domácu produkciu najlepšie pomôžeme firmám nájsť východiská aj v neľahkej situácii, ktorej teraz čelia..

Slovenskí nábytkári a dizajnéri každoročne v Nitre preukazujú svoju tvorivú schopnosť využiť drevo ako dar prírody. Drevo a nábytkársky priemysel sú neoddeliteľnou súčasťou. Preto je nevyhnutná prezentácia trendov a noviniek pre spotrebiteľskú verejnosť. Sme radi, že v Nitre na výstave Nábytok a Bývanie máme možnosť každoročne tradične prezentovať to, čo sme za posledný rok vyvinuli a pripravili pre našich zákazníkov.

Jednou z priorít, na ktorú sa ZSD SR zameriava, je aj zvýšenie finalizácie dreva v slovenských podmienkach tak, aby sme túto strategickú surovinu, podľa možnosti, obohatili o čo najväčšiu pridanú hodnotu. Preto sa zameriavame aj na zvýšenie spotrebiteľského vedomia a ovplyvňujeme verejnú i odbornú mienku, aby sme sa k drevu ako tradičnému stavebnému materiálu opäť vrátili. O tom, že sa podiel drevených stavieb na celkovom výkone stavebníctva dá cielenými kampaňami zvýšiť, presviedčajú príklady z Českej republiky, kde sa v súčasnosti tento podiel pohybuje okolo 8% oproti podobnému stavu spred troch či štyroch rokov. O príkladoch z Nemecka, Rakúska, Škandinávie či USA azda ani hovoriť netreba. Je však potrebné zaujať aj väčšiu pozornosť architektov a projektantov, a preto jedným z ďalších podujatí, ktoré ZSD SR bude organizovať budú aj semináre na popularizáciu drevostavieb, určené tejto odbornej verejnosti. Celý deň intenzívnej výmeny názorov, debát a diskusií nás oprávňuje k tomu, aby sme sa do budúcnosti pozerali optimisticky.

V ZSD SR máme drevo radi. Od pradávna drevo pokorne prijímalo dialóg s človekom a sprevádzalo ho doslova od kolísky až po hrob. S tou istou pokorou prijíma aj naše dnešné snaženie o jeho premenu na ušľachtilé výrobky plniace súčasné kritériá. Jeho spracovanie chceme rozvíjať. Chceme sústreďovať rozhodujúce spoločnosti, ktoré s drevom spojili svoj profesionálny život.

aktuality

Súťaž Drevostavba roka 2023 – Výsledky odbornej poroty

Nominovaných bolo 14 návrhov realizovaných drevostavieb, ktoré zastupovali jednotlivých výrobcov. Keďže boli prihlásené rôzne typy stavieb, ktoré by bolo obtiažne navzájom porovnávať, porota sa rozhodla udeliť tri ceny za kategóriu rodinných domov a mimoriadne ceny za ďalšie dve kategórie. Výsledky nech sa páči v priloženej Tlačovej správe

0 comments

SARIO Business Day

Podujatie s praktickými informáciami, riešeniami, konzultáciami a inšpiráciami pre firmy s príležitosťou B2B rokovaní s potencionálnymi partnermi. Termín 4. jún 2024, R2N Event Gallery, Sládkovičova 29, Banská Bystrica. Program na stiahnutie:

0 comments

Drevostavba roka 2023

Hlasujte o DREVOSTAVBU ROKA 2023. Počas výstavy Nábytok a bývanie v Nitre nás nájdete v pavilóne M5 v termíne 24. až 28. apríla 2024., kde sa môžete osobne zapojiť do súťaže. Desať členských spoločnosti zo Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva nominovalo svoje stavby do drevostavby roka 2023. V priloženom dokumente nájdete účastníkov súťaže, mediálnych partnerov …

0 comments

Všetky aktivity ZSD SR

 

PARTNERI ZSD SR

MEDIÁLNY PARTNER ZSD SR