Aktivity zväzu

KATLÓGY Ultra-nízkoenergetické zelené budovy na báze obnoviteľnej suroviny dreva

Katalóg prototypových riešení nájdete v Sekcii drevostavieb ZSD SR – http://www.zsdsr.sk/sekcia-drevostavieb/. Výskumno-vývojové výstupy návrhov prototypov a inovácií drevených stavebných konštrukcií pre partnerov projektu ako aj ďalších zhotoviteľov drevostavieb na Slovensku sú konkrétne spracované a sprehľadnené v katalógu prototypových konštrukcií. V katalógu sú spracované štyri druhy (základné skupiny) prototypových konštrukcií obalového plášťa na báze dreva v osemnástich konkrétnych typových riešeniach. …

0 comments

Tlačová správa SPOLOČNE PRE LESY

Stanovisko ku výzve Spoločne pre lesy V týchto dňoch zverejnila štvorica čestných lesníkov výzvu Spoločne pre lesy, aby sa zmenou novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý predkladatelia nazývajú „reformou národných parkov“, presunula nie iba časť chránených území pod gesciu Štátnej ochrany prírody a teda rezortu životného prostredia, ale aby do svojej správy prevzali všetky lesy …

0 comments

Tlačová správa o výsledkoch včerajšieho rokovania u podpredsedu Vlády SR a ministra hospodárstva Richarda Sulíka

So znepokojením a zásadným nesúhlasom sa vo Zväze spracovateľov dreva SR i mimo neho stretol ohlásený zámer na novú investíciu do segmentu spracovania dreva na Slovensku, ktorú prezentoval po podpise Memoranda minister Richard Sulík a predstavitelia firmy Ziegler Group z Bavorska. „Disponibilného dreva je na Slovensku, aj kvôli zníženej ťažbe a …

0 comments

Na južnú Moravu odišiel už aj druhý kamión

V priloženom linku od 24.44 min nájdete príspevok v hlavných správach TA3 o našej aktivite v prospech južnej Moravy, ktorý bol odvysielaný v stredu 28.8.2021 a …

0 comments

Rádio Regina – solidarita s Moravou

Včera 20.7.2021 odvysielalo Rádio Regina Banská Bystrica a okrem toho aj spravodajstvo Rádio Slovensko informáciu o realizácii a distribúcii našej pomoci pre južnú Moravu …

0 comments

Partnerské stretnutie

Dnes sa na pôde sekretariátu Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) uskutočnilo prvé pracovné rokovanie predstaviteľov ZSD SR s Milanom Kyseľom, novým štátnym tajomníkom MPRV SR. Stretnutie sa uskutočnilo na základe žiadosti ZSD SR o pracovné stretnutie, na ktorom prediskutovali súčasnú neľahkú situáciu v drevospracujúcom rezorte, ktorý je v gescii MPRV SR. Predstavitelia ZSD SR požiadali Milana Kyseľa o užšiu …

0 comments

19 alebo bez 1, 20…

Nie, nie je to matematická úloha na úvod, aj keď – zdá sa – jednoduchá. Je to len prepis pripodobnenia,ktoré poznáme v Čechách i na Slovensku. Dvaja sa dívajú na tú istú vec – z iného uhla pohľadu,ale tá vec – zostáva rovnaká. Dvaja sa dívajú na tú istú vec – a každý má svoju …

0 comments

Cenová kalamita III – pomôže petícia?

Autor tejto nekončiacej ságy má svoj názor na petície ako prostriedokpresadzovania si názoru skupiny ľudí s rovnakým záujmomi sv(ä)etonázorom, no napriek tomu neodolal pokušeniu, aby na záverúvah o stále rýchlejšie sa krútiacej špirále cien dreva a výrobkovz neho nezverejnil zúfalý apel európskych drevárov na členov EKi EU-Parlamentu, aby už konečne konali

0 comments

Solidarita s južnou Moravou – TS ZSD SR

Prvý šok ešte nestihol odznieť. Napriek tomu sa obyvatelia tornádom zničenej oblasti na južnej Morave už pustili nielen do upratovania, ale predovšetkým do rekonštrukcie svojich zničených príbytkov. Akútny nedostatok stavebného materiálu sa pokúšajú zmierniť aj členské spoločnosti Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR)…

0 comments

Krehká rovnováha v lesnícko – drevárskych vzťahoch je ohrozená

Zväz spracovateľov dreva SR už niekoľko mesiacov upozorňuje na neľahkú situáciu malých a stredných spracovateľských píl, ktorej čelia vďaka celosvetovej cenovej kalamite. O jej dôvodoch…

0 comments