Nábytkárska sekcia

Slovenskí výrobcovia nábytku

Členovia Nábytkárskej sekcie ZSD SR sú slovenskí výrobcovia čalúneného i skriňového nábytku z masívneho dreva alebo veľkoplošných materiálov. Sú to veľkí i malí výrobcovia nábytku, ktoré dbajú predovšetkým na kvalitu svojich výrobkov a ich prezentáciu zákazníkovi. Svoju produkciu umiestňujú nielen doma ale aj v zahraničí. Vďaka aktivite NS ZSD SR sa podarilo dospieť k projektu efektívnejšej spoločnej prezentácii slovenských nábytkárov na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Vznikol projekt spoločného „Pavilónu slovenských výrobcov nábytku a moderných drevodomov“, ktorého popularita svedčí o záujme spotrebiteľskej verejnosti o domácu produkciu.

NS ZSD SR je garantom odborného programu na výstave Nábytok a Bývanie v Nitre, ktorú tradične navštevujú desiatky tisíc záujemcov, návštevníkov, odborníkov, zákazníkov od nás i zo zahraničia. Aj táto úspešnosť nášho najprestížnejšieho nábytkárskeho podujatia dáva šancu slovenským výrobcom nábytku ďalšieho rozvoja. Na výstavnom podujatí si overujú výsledky svojho snaženia pred domácim aj zahraničným publikom. Remeslo má dnes opäť zlaté dno a práca v nábytkárskom priemysle už dávno nie je len práca s hoblíkom a dlátom. Uspokojí aj náročných a po špičkovej technike túžiacich mladých ľudí. Odzrkadľuje sa, napríklad, aj v projekte duálneho vzdelávania, do ktorého sú zapojené aj prezentujúce sa školy. Ich súčasní žiaci už majú, takpovediac, isté pracovné miesta v konkrétnych nábytkárskych, či drevostavbárskych firmách. V tých, v ktorých počas svojho štúdiu budú môcť absolvovať odbornú prax. Podnikatelia aj v nábytkárskom a drevospracujúcom priemysle nevyhnutne potrebujú kvalitnú a odborne dokonale vzdelanú pracovnú silu.

Zoznam členských spoločností nábytkárskej sekcie ZSD SR