Podnikateľská misia do Viedne 14. – 15. februára 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenské malé a stredne veľké spoločnosti so sídlom mimo Bratislavského kraja na podnikateľskú misiu do Viedne ktorá sa bude konať v termíne
14. – 15. februára 2019.
  Zameranie misie je na stavebníctvo, energetiku a nábytkárstvo.

Viac informácii o podnikateľskej misii nájdete v pozvánke

 

Podnikateľská misia do Viedne SARIO