Prečo byť členom zväzu

PREČO BYŤ ČLENOM ZVÄZU

prečo byť členom zväzu

Člen zväzu má reálnu možnosť:

  • Podieľať sa na tvorbe a činnosti orgánov zväzu v súlade so stanovami
  • Podieľať sa na akciách, ktoré zväz poriada a prednostne využívať jeho služby a zariadenia
  • Predkladať návrhy a podnety k činnosti zväzu a jeho funkcionárov
  • Voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu
  • Využívať ochranu a podporu svojich záujmov v rozsahu stanov
  • Využívať podporu Zväzu pri sporoch s orgánmi štátnej správy
  • Využívať všetky informácie, pokiaľ nie sú predmetom firemného tajomstva alebo nemajú znaky nekalej konkurencie
  • Dostať maximálnu pomoc v oblasti konzultačnej a poradenskej a ďalšie služby, za predpokladu, že tým nedôjde k poškodeniu záujmov iných členov zväzu

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Stiahni button

Benefity členov ZSD SR

Stiahni button

Ponuka PHM pre členov ZSD SR, Slovnaft

Stiahni button

Ponuka PHM pre členov ZSD SR, Shell