Sekcia dodávateľov technológií a materiálov

stroj

Slovenskí výrobcovia strojov a nástrojov a distribútori svetových značiek strojov a materiálov

Členovia Sekcie dodávateľov technológií a materiálov ZSD SR sú podnikatelia, ktorí buď vyrábajú technologické celky pre spracovanie dreva, alebo zastupujú a distribuujú svetové značky výrobcov strojov a technologických zariadení pre drevospracujúce prevádzky.

Dnešná dostupnosť technológií, sprostredkovanie informácií i pokrok vo vývoji si vyžaduje odbornú kvalifikáciu pri komunikácii so zákazníkom, ako aj pri dolaďovaní zariadenia, ktoré má slúžiť efektívne a spoľahlivo. Technológie sú dlhodobá investícia s čo možno optimálnou návratnosťou. Dynamický vývoj nielen doma, ale predovšetkým vo svete, najlepšie odzrkadľuje odborná výstava a prezentácia. Preto sa SDTM ZSD SR sústreďuje na organizovanie prestížnej medzinárodnej výstavy LIGNUMEXPO, ktoré sa každé dva roky uskutočňuje pod záštitou EUMABOIS (Európsky zväz výrobcov technológií a zariadení pre drevospracujúci priemysel) v Nitre.

Zoznam členských spoločností sekcie dodávateľov technológií a materiálov ZSD SR