Sekcia drevostavieb

drevostavby

Výrobcovia a dodávatelia moderných montovaných domov na báze dreva a komponentov s tým súvisiacich

Členovia Sekcie drevostavieb sú podnikateľské subjekty, ktorým najviac záleží na dobrom mene drevodomov na Slovensku. Nielen v záujme zachovania tradícií dreveníc, ale predovšetkým v záujme rozvoja odvetvia jedného zo segmentov stavebníctva, vďaka ktorému dokáže zákazník nadobudnúť rýchle a kvalitné, ekologicky príťažlivé bývanie. Dynamický a kontinuálny rozvoj výstavby rodinných domov na báze konštrukcií z dreva dáva jedinečnú príležitosť spojiť sily a využiť synergický efekt spolupráce Nábytkárskej sekcie a Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR), ktorá sa prejavila v spoločnom „Pavilóne slovenských výrobcov nábytku a moderných drevodomov“ na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Overili sme si, že spotrebitelia naozaj majú záujem o kvalitné bývanie i kvalitné zariadenie svojich príbytkov. Organizovanie spoločných podporných marketingových aktivít presadzujú kvalitu a zodpovednosť na jednej strane a informovanosť zákazníkov na strane druhej. „Značka kvality ZSD SR je zárukou pre výrobcu a v spolupráci s bankou aj pre spotrebiteľa, že produkt, ktorý realizuje vyhovuje náročným kritériám a normám EÚ. Súťaže o „Drevostavbu roka“ i prezentačné podujatia „Dni drevostavieb“ organizujú členské spoločnosti pre propagáciu vlastnej produkcie a pre zvyšovanie pozitívneho povedomia v spotrebiteľskej verejnosti. Ich záujem o kvalitu a aplikovanie pozitívnych a moderných technologických skúseností sa prejavuje i v snahe o presadenie európskych noriem pri posudzovaní požiarnej odolnosti drevostavieb. SD ZSD SR je členom Európskej federácie výrobcov drevodomov (EFV) a spolupracuje so špičkovými odborníkmi doma i v zahraničí.

Je v záujme rozvoja vnímania drevostavieb na Slovensku, aby sa sústredili na komunikáciu a spoluprácu s projektantmi, architektmi i školami pri presadzovaní myšlienok trvalo udržateľného ekologického bývania. SD ZSD SR spolupracuje so strednými odbornými školami pri výchove odborníkov pre svoje firmy, ako aj s vysokými školami, ktoré sa sústreďujú na budúcich inžinierov, stavbárov, konštruktérov a montážnikov moderných stavieb na báze dreva.

Zoznam členských spoločností sekcie drevostavieb ZSD SR

PARTNERI SD ZSD SR

Katalóg prototypových riešení