Zväz spracovateľov dreva SR

Zechnológie ZSDSR
Výroba dreveného nábtyku
previous arrow
next arrow
Slider

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR)

Sme dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. ZSD SR je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ABF Slovakia – Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva

Viac dreva do života

inšpirujte sa výrobkami z dreva

Drevo – strategická surovina

Drevársky priemysel v súčasnosti nemá na Slovensku honosné postavenie automobilovej výroby, nevedú sa o ňom ekologické debaty ako o energetike, chýba mu reklamná kampaň, akú majú chemické výrobky a podľa niektorých si nevyžaduje strategické riešenia, ako napr. strojárstvo. Napriek tomu drevársky a nábytkársky priemysel na Slovensku existuje a je viac ako potrebný.

Čítaj ďalej...

Lesy a umne využité drevo, ktoré lesy neustále produkujú, sú základom aj pre rozvoj drevospracujúceho priemyslu, ktorý môže byť pre slovenskú ekonomiku strategický. V ZSD SR venujeme tejto téme veľa
pozornosti a sme presvedčení, že zvýšením spotreby dreva v Slovenskej republike a zameraní sa na domácu produkciu najlepšie pomôžeme firmám nájsť východiská aj v neľahkej situácii, ktorej teraz čelia..

Slovenskí nábytkári a dizajnéri každoročne v Nitre preukazujú svoju tvorivú schopnosť využiť drevo ako dar prírody. Drevo a nábytkársky priemysel sú neoddeliteľnou súčasťou. Preto je nevyhnutná prezentácia trendov a noviniek pre spotrebiteľskú verejnosť. Sme radi, že v Nitre na výstave Nábytok a Bývanie máme možnosť každoročne tradične prezentovať to, čo sme za posledný rok vyvinuli a pripravili pre našich zákazníkov.

Jednou z priorít, na ktorú sa ZSD SR zameriava, je aj zvýšenie finalizácie dreva v slovenských podmienkach tak, aby sme túto strategickú surovinu, podľa možnosti, obohatili o čo najväčšiu pridanú hodnotu. Preto sa zameriavame aj na zvýšenie spotrebiteľského vedomia a ovplyvňujeme verejnú i odbornú mienku, aby sme sa k drevu ako tradičnému stavebnému materiálu opäť vrátili. O tom, že sa podiel drevených stavieb na celkovom výkone stavebníctva dá cielenými kampaňami zvýšiť, presviedčajú príklady z Českej republiky, kde sa v súčasnosti tento podiel pohybuje okolo 8% oproti podobnému stavu spred troch či štyroch rokov. O príkladoch z Nemecka, Rakúska, Škandinávie či USA azda ani hovoriť netreba. Je však potrebné zaujať aj väčšiu pozornosť architektov a projektantov, a preto jedným z ďalších podujatí, ktoré ZSD SR bude organizovať budú aj semináre na popularizáciu drevostavieb, určené tejto odbornej verejnosti. Celý deň intenzívnej výmeny názorov, debát a diskusií nás oprávňuje k tomu, aby sme sa do budúcnosti pozerali optimisticky.

V ZSD SR máme drevo radi. Od pradávna drevo pokorne prijímalo dialóg s človekom a sprevádzalo ho doslova od kolísky až po hrob. S tou istou pokorou prijíma aj naše dnešné snaženie o jeho premenu na ušľachtilé výrobky plniace súčasné kritériá. Jeho spracovanie chceme rozvíjať. Chceme sústreďovať rozhodujúce spoločnosti, ktoré s drevom spojili svoj profesionálny život.

aktuality

Drevostavba roka 2023

Hlasujte o DREVOSTAVBU ROKA 2023. Počas výstavy Nábytok a bývanie v Nitre nás nájdete v pavilóne M5 v termíne 24. až 28. apríla 2024., kde sa môžete osobne zapojiť do súťaže. Desať členských spoločnosti zo Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva nominovalo svoje stavby do drevostavby roka 2023. V priloženom dokumente nájdete účastníkov súťaže, mediálnych partnerov …

0 comments

Coneco 2024

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, Sekcia drevostavieb Vás srdečné pozýva na veľtrh CONECO, v termíne 20. až 23. marca 2024. Ste srdečne pozvaní do bratislavskej Incheby do haly B. V spoločnej expozícií sa stretnete s vybranými výrobcami drevostavieb a strednými odbornými školami drevárskymi. Pozvánka na podujatie.

0 comments

Stretnutie Nábytkárskej sekcie ZSD SR

15. 2. 2024 je plánované stretnutie Sekcie výrobcov nábytku, ktoré sa uskutoční v spoločnosti twd – Priemyselná 14, Banská Bystrica o 13.00 hod. Prikladáme interaktívnu pozvánku s prihlasovacím formulárom.

0 comments

Všetky aktivity ZSD SR

 

PARTNERI ZSD SR

MEDIÁLNY PARTNER ZSD SR