Zväz spracovateľov dreva SR

Zechnológie ZSDSR
Výroba dreveného nábtyku
previous arrow
next arrow
Slider

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR)

Sme dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. ZSD SR je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ABF Slovakia – Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva

Viac dreva do života

inšpirujte sa výrobkami z dreva

Drevo – strategická surovina

Drevársky priemysel v súčasnosti nemá na Slovensku honosné postavenie automobilovej výroby, nevedú sa o ňom ekologické debaty ako o energetike, chýba mu reklamná kampaň, akú majú chemické výrobky a podľa niektorých si nevyžaduje strategické riešenia, ako napr. strojárstvo. Napriek tomu drevársky a nábytkársky priemysel na Slovensku existuje a je viac ako potrebný.

Čítaj ďalej...

Lesy a umne využité drevo, ktoré lesy neustále produkujú, sú základom aj pre rozvoj drevospracujúceho priemyslu, ktorý môže byť pre slovenskú ekonomiku strategický. V ZSD SR venujeme tejto téme veľa
pozornosti a sme presvedčení, že zvýšením spotreby dreva v Slovenskej republike a zameraní sa na domácu produkciu najlepšie pomôžeme firmám nájsť východiská aj v neľahkej situácii, ktorej teraz čelia..

Slovenskí nábytkári a dizajnéri každoročne v Nitre preukazujú svoju tvorivú schopnosť využiť drevo ako dar prírody. Drevo a nábytkársky priemysel sú neoddeliteľnou súčasťou. Preto je nevyhnutná prezentácia trendov a noviniek pre spotrebiteľskú verejnosť. Sme radi, že v Nitre na výstave Nábytok a Bývanie máme možnosť každoročne tradične prezentovať to, čo sme za posledný rok vyvinuli a pripravili pre našich zákazníkov.

Jednou z priorít, na ktorú sa ZSD SR zameriava, je aj zvýšenie finalizácie dreva v slovenských podmienkach tak, aby sme túto strategickú surovinu, podľa možnosti, obohatili o čo najväčšiu pridanú hodnotu. Preto sa zameriavame aj na zvýšenie spotrebiteľského vedomia a ovplyvňujeme verejnú i odbornú mienku, aby sme sa k drevu ako tradičnému stavebnému materiálu opäť vrátili. O tom, že sa podiel drevených stavieb na celkovom výkone stavebníctva dá cielenými kampaňami zvýšiť, presviedčajú príklady z Českej republiky, kde sa v súčasnosti tento podiel pohybuje okolo 8% oproti podobnému stavu spred troch či štyroch rokov. O príkladoch z Nemecka, Rakúska, Škandinávie či USA azda ani hovoriť netreba. Je však potrebné zaujať aj väčšiu pozornosť architektov a projektantov, a preto jedným z ďalších podujatí, ktoré ZSD SR bude organizovať budú aj semináre na popularizáciu drevostavieb, určené tejto odbornej verejnosti. Celý deň intenzívnej výmeny názorov, debát a diskusií nás oprávňuje k tomu, aby sme sa do budúcnosti pozerali optimisticky.

V ZSD SR máme drevo radi. Od pradávna drevo pokorne prijímalo dialóg s človekom a sprevádzalo ho doslova od kolísky až po hrob. S tou istou pokorou prijíma aj naše dnešné snaženie o jeho premenu na ušľachtilé výrobky plniace súčasné kritériá. Jeho spracovanie chceme rozvíjať. Chceme sústreďovať rozhodujúce spoločnosti, ktoré s drevom spojili svoj profesionálny život.

aktuality

Prečo nakupovať nábytok v kamenných obchodoch.

Aké sú výhody nákupu v kamennom obchode? Celé znenie článku v priloženom dokumente

0 comments

Valné zhromaždenie Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb EFV

Valné zhromaždenie EFV v Innsbrucku. Tlačová správa v priloženom dokumente.

0 comments

Partneri Valného zhromaždenia ZSD SR, 10. až 11. novembra 2023, hotel Patria, Štrbské Pleso

0 comments

Všetky aktivity ZSD SR

 

PARTNERI ZSD SR

MEDIÁLNY PARTNER ZSD SR