Tlačová správa ZSD SR

Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky záleží na rozvoji lesnícko-drevárskeho sektora a rozumie neľahkej situácii s odbytom navýšeného disponibilného objemu dreva LESY SR, š.p., ktorý vznikol pri spracovaní kalamitného dreva. Tlačovú správu zväzu nájdete v sekciií „Správy a stanoviská“.