Tlačová správa SPOLOČNE PRE LESY

Stanovisko ku výzve Spoločne pre lesy

V týchto dňoch zverejnila štvorica čestných lesníkov výzvu Spoločne pre lesy, aby sa zmenou novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý predkladatelia nazývajú „reformou národných parkov“, presunula nie iba časť chránených území pod gesciu Štátnej ochrany prírody a teda rezortu životného prostredia, ale aby do svojej správy prevzali všetky lesy …