KATALÓGY Ultra-nízkoenergetické zelené budovy na báze obnoviteľnej suroviny dreva

Katalóg prototypových riešení nájdete v Sekcii drevostavieb ZSD SR http://www.zsdsr.sk/sekcia-drevostavieb/.
Výskumno-vývojové výstupy návrhov prototypov a inovácií drevených stavebných konštrukcií pre partnerov projektu ako aj ďalších zhotoviteľov drevostavieb na Slovensku sú konkrétne spracované a sprehľadnené v katalógu prototypových konštrukcií. V katalógu sú spracované štyri druhy (základné skupiny) prototypových konštrukcií obalového plášťa na báze dreva v osemnástich konkrétnych typových riešeniach. Všetky riešenia sú v súlade s požiadavkami súčasnej stavebnej legislatívy a požiadaviek noriem súvisiacich s navrhovaním stavebných konštrukcií z oblasti statiky, tepelnej ochrany, protipožiarnej bezpečnosti, akustiky, vzduchotesnosti, hygienickej nezávadnosti materiálov, ako aj trvalej udržateľnosti, doložené konkrétnymi výsledkami výpočtov, meraní a analýz.