TS – Cenová kalamita zostrila boj o drevo

Od začiatku tohto kalendárneho roka sa ceny ihličnatej piliarskej guľatiny na Slovensku vyšplhali k nevídaným číslam. Dnes LESY SR, š. p. najcennejšie sortimenty predávajú za 96.-€ / m3.
Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) preto …

Cenová kalamita zostrila boj o drevo
Od začiatku tohto kalendárneho roka sa ceny ihličnatej piliarskej guľatiny na Slovensku vyšplhali k nevídaným číslam. Dnes LESY SR, š.p. najcennejšie sortimenty predávajú za 96.-€ / m3.
Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) preto vysoko oceňuje triezvy a prezieravý postoj nového vedenia LESY SR, š.p., ktoré na poslednom rokovaní potvrdilo svoj zámer, že nebude bezhlavo zvyšovať cenu guľatiny, ale že nový cenník bude zverejňovať vždy s dostatočným predstihom pred začiatkom nového kvartálu. Od začiatku roka 2021 zvyšovali LESY SR, š.p. ceny trikrát a do takej miery, aby regionálni odberatelia a spracovatelia neboli vystavení existenčnej hrozbe.
„Disponibilného dreva je na Slovensku, aj kvôli zníženej ťažbe a predovšetkým kvôli obrovskému dopytu, čoraz menej a preto je potrebné vyťaženú guľatinu efektívne a transparentne rozdeliť spracovateľom,“ vysvetľuje Ing. Milan Benco, predseda Drevárskej sekcie ZSD SR a dodáva: „Nevidíme dôvod na bezhlavé zvyšovanie cien, ale ak bude zvyšovanie avizované dostatočne včas, dokážeme sa naň pripraviť. Momentálne sa v Českej republike najkvalitnejšie ihličnaté drevo predáva po 90.-€ / m3, tak prečo by sme mali byť na Slovensku pápežskejší ako pápež.“
Tlak na ceny neustáva a ZSD SR má záujem pokračovať v konštruktívnom dialógu pri hľadaní optimálneho riešenia.
„Krehká rovnováha v dodávateľskom a spracovateľskom reťazci sa u nás vytvárala desaťročia a nechceme, aby bola narušená zbytočnými excesmi,“ dodáva Ing. Milan Benco, ktorý vysvetľuje: „Na Slovensku potrebujeme investovať do existujúceho stabilného spracovateľského prostredia avšak nie na zvyšovanie kapacity na spracovanie guľatiny, ale investície by sme mali smerovať do zvyšovania finalizácie produktov z reziva, ktoré naďalej vo veľkej miere vyvážame za hranice. Hoci aj v tomto prípade je potrebné rozlišovať medzi spracovaním ihličnatej a listnatej drevnej hmoty.“
Preto ZSD SR oceňuje fakt, že v zmysle Programového vyhlásenia Vlády SR pripravujú LESY SR, š.p. novú obchodnú politiku, ktorá bude zameraná na zachovanie spracovania dreva v regiónoch, ktoré sú často odkázané len na takúto priemyselnú výrobu, vďaka ktorej dokážu udržať zamestnanosť v priamych i nepriamych pracovných príležitostiach.

25_05_20_TS_drevo_ceny


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *