Partnerské stretnutie

Dnes sa na pôde sekretariátu Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) uskutočnilo prvé pracovné rokovanie predstaviteľov ZSD SR s Milanom Kyseľom, novým štátnym tajomníkom MPRV SR. Stretnutie sa uskutočnilo na základe žiadosti ZSD SR o pracovné stretnutie, na ktorom prediskutovali súčasnú neľahkú situáciu v drevospracujúcom rezorte, ktorý je v gescii MPRV SR. Predstavitelia ZSD SR požiadali Milana Kyseľa o užšiu partnerskú spoluprácu pri riešení krízy v dodávkach guľatiny pre piliarske subjekty na Slovensku, ako aj o pomoc pri naštartovaní produkcie finalizovaných polotovarov pre drevostavbársky priemysel na Slovensku. Skonštatovali, že piliarsky segment sa ocitol v existenčnom ohrození kvôli objektívnemu znižovaniu ťažby v slovenských lesoch. Či už kvôli znižovaniu plánovaných ťažieb, alebo – a to vnímajú ako vážnejší problém – kvôli neracionálnym a proti logike hospodáreniu v lese idúcim ochranárskym opatreniam. Milan Kyseľ zdôraznil, že je v záujme rezortu pôdohospodárstva zabezpečiť taký hospodársky režim v slovenských lesoch, ktorý neohrozí existenciu domáceho spracovania dreva a to ani v regiónoch Slovenska. „Slovensko je prevažne vidiecka krajina a zachovanie jej prežitia a rozvoja je prvoradou úlohou rezortu, ktorý má tento rozvoj na starosti,“ uviedol na dnešnom stretnutí vo Zvolene Milan Kyseľ. Zároveň podotkol, že aj od ZSD SR, ako legitímneho zástupcu drevospracujúceho, nábytkárskeho a drevostavbárskeho priemyslu na Slovensku, očakáva aktívny prístup k riešeniu koncepčných i operatívnych otázok a problémov.

Popis k fotografii:
Účastníci dnešného rokovania:
Sprava: Igor Patráš, predseda Dozornej rady ZSD SR
Milan Kyseľ, štátny tajomník MPRV SR
Ján Báťka, člen Drevárskej sekcie ZSD SR
Milan Benco, viceprezident ZSD SR
Róbert Lukáč, 1.viceprezident ZSD SR
Ján Sitek, člen Sekcie drevostavieb ZSD SR

19 alebo bez 1, 20…

Nie, nie je to matematická úloha na úvod, aj keď – zdá sa – jednoduchá. Je to len prepis pripodobnenia,
ktoré poznáme v Čechách i na Slovensku. Dvaja sa dívajú na tú istú vec – z iného uhla pohľadu,
ale tá vec – zostáva rovnaká. Dvaja sa dívajú na tú istú vec – a každý má svoju pravdu, ktorá je…


Cenová kalamita III – pomôže petícia?

Autor tejto nekončiacej ságy má svoj názor na petície ako prostriedok
presadzovania si názoru skupiny ľudí s rovnakým záujmom
i sv(ä)etonázorom, no napriek tomu neodolal pokušeniu, aby na záver
úvah o stále rýchlejšie sa krútiacej špirále cien dreva a výrobkov
z neho nezverejnil zúfalý apel európskych drevárov na členov EK
i EU-Parlamentu, aby už konečne konali